info@snowfun.co.il

052-5774646

למה סנואופאן?

האתר בנסקו הוא אתר הגדול ביותר בבולגריהˎ הוא גם אחד מהאתרים הגדולים ביותר במזרח ארופהˎ רמת המסלולים - כ 73 ק”מ של מסלולים מטופחים ומתוחזקים מכוסים ב 100% שלג.

האתר בנסקו הוא אתר הגדול ביותר בבולגריהˎ הוא גם אחד מהאתרים הגדולים ביותר במזרח ארופהˎ רמת המסלולים - כ 73 ק”מ של מסלולים מטופחים ומתוחזקים מכוסים ב 100% שלג.

האתר בנסקו הוא אתר הגדול ביותר בבולגריהˎ הוא גם אחד מהאתרים הגדולים ביותר במזרח ארופהˎ רמת המסלולים - כ 73 ק”מ של מסלולים מטופחים ומתוחזקים מכוסים ב 100% שלג.

חופשה לפי רמת סקי

סקי בלבד

לא כולל טיסה ומלון

טיסה ישירה
מלון
העברות פרטיות
השכרת ציוד
סקיפס
הדרכת סקי
סים אינטרנט

חבילה מלאה

כולל טיסה ומלון

טיסה ישירה
מלון
העברות פרטיות
השכרת ציוד
סקיפס
הדרכת סקי
סים אינטרנט

חופשה לפי רמת סקי

סקי בלבד

לא כולל טיסה ומלון

חבילה מלאה

כולל טיסה ומלון

סוגי המסלולים של סנואופאן

חבילת שירותי סקי בלבד

חבילה מלאה

חופשה לפי יעד

וקסנב-01

בנסקו

האתר בנסקו הוא אתר הגדול ביותר בבולגריהˎ הוא גם אחד מהאתרים הגדולים ביותר במזרח ארופהˎ רמת המסלולים - כ 73 ק”מ של מסלולים מטופחים ומתוחזקים מכוסים ב 100% שלג.

וקסנב-01

בורובץ

האתר בנסקו הוא אתר הגדול ביותר בבולגריהˎ הוא גם אחד מהאתרים הגדולים ביותר במזרח ארופהˎ רמת המסלולים - כ 73 ק”מ של מסלולים מטופחים ומתוחזקים מכוסים ב 100% שלג.

י‘צוס-01

סוצ'י

האתר בנסקו הוא אתר הגדול ביותר בבולגריהˎ הוא גם אחד מהאתרים הגדולים ביותר במזרח ארופהˎ רמת המסלולים - כ 73 ק”מ של מסלולים מטופחים ומתוחזקים מכוסים ב 100% שלג.

חופשה לפי יעד

סוצ'י

בנסקו

בורובץ

חופשה לפי יעד

סוצ'י

סוצ'י נבנתה מחדש לקראת אולימפיאדת החורף של שנת 2014 בהשקעה של כ 60 מיליארד דולר. האזור כולו שופץ מהיסוד, נסללו כבישים חדשים, נבנו אצטדיונים, מלונות יוקרה, קזינו ענק, מסילות רכבת, אולמי הוקי ועוד. כמובן שאתרי הסקי נבנו ברמה של מערב אירופה עם מערכת רכבלים חדשה ומתקדמת, גונדולות ענקיות המכילות עד 32 איש ומערכת יצור השלג המלאכותי בין הגדולות בעולם.

מחיר מלון החל מ

בנסקו

האתר הגדול ביותר בבולגריה הוא גם אחד מהאתרים הגדולים ביותר במזרח אירופה. ההשקעה הרבה בו באה לידי ביטוי בהרבה היבטים: ברמת המסלולים כ73 ק"מ של מסלולים מטופחים ומתוחזקים עם שלג מדהים לגלישה המגובה ע"י עשרות תותחי שלג שגם בשנת בצורת התותחים מכסים 100% מהמסלולים והאתר יהיה פעיל לאורך כל העונה.

מחיר מלון החל מ

בורובץ

אחד מאתרי הסקי האטרקטיביים והמפתיעים ביותר של מזרח אירופה, המציע שילוב מושלם בין מסלולים מגוונים, מקומות בילוי ושטח עצום – וכל זה, במרחק שעה נסיעה בלבד מבירת בולגריה ובמחירים נמוכים משמעותית משאר אתרי הסקי ביבשת אירופה.

מחיר מלון החל מ

חופשה לפי רמת סקי

חופשה לגולש המתחיל

 יש לנו חבילה לגולש המתחיל שכך וכךˎ בלבלבוכךאנו בסנופאן נתאים לך חבילה בדיוק לרמה שלךˎ יש לנוחביל לגולש המתחיל שכוללת כך וכך וכךˎ בלבלבוכךאנו אנו בסנופאן נתאים לך חבילה בדיוק לרמה שלךˎ

חופשה לגולש מתקדם

 יש לנו חבילה לגולש המתחיל שכך וכךˎ בלבלבוכךאנו בסנופאן נתאים לך חבילה בדיוק לרמה שלךˎ יש לנוחביל לגולש המתחיל שכוללת כך וכך וכךˎ בלבלבוכךאנו אנו בסנופאן נתאים לך חבילה בדיוק לרמה שלךˎ

התאמה לפי סגנון חופשה

חופשת סקי לצעירים

 יש לנו חבילה לגולש המתחיל שכך וכךˎ בלבלבוכךאנו בסנופאן נתאים לך חבילה בדיוק לרמה שלךˎ יש לנוחביל לגולש המתחיל שכוללת כך וכך וכךˎ בלבלבוכךאנו אנו בסנופאן נתאים לך חבילה בדיוק לרמה שלךˎ

חופשה למשפחות

 יש לנו חבילה לגולש המתחיל שכך וכךˎ בלבלבוכךאנו בסנופאן נתאים לך חבילה בדיוק לרמה שלךˎ יש לנוחביל לגולש המתחיל שכוללת כך וכך וכךˎ בלבלבוכךאנו אנו בסנופאן נתאים לך חבילה בדיוק לרמה שלךˎ

חופשה רומנטית

 יש לנו חבילה לגולש המתחיל שכך וכךˎ בלבלבוכךאנו בסנופאן נתאים לך חבילה בדיוק לרמה שלךˎ יש לנוחביל לגולש המתחיל שכוללת כך וכך וכךˎ בלבלבוכךאנו אנו בסנופאן נתאים לך חבילה בדיוק לרמה שלךˎ

רוצה שמומחה סנואופאן יחזור אליך?

כי חלומות לבנים נועדו להתגשם

לאן טסים?

רוצה שמומחה סנופאן יחזור אליך?

כי חלומות לבנים נועדו להתגשם

לאן טסים?
סוג החבילה?

רוצה שמומחה
סנופאן
יחזור אליך?

כי חלומות לבנים נועדו להתגשם

לאן טסים?